LANGZAAMAAN (Tzivaeri)

Land hier in den vreemde
Dat mijn geluk vergat
Mijn liefste schat
Het liefste wat ik had
Bloem van mij vol kleuren
Mijn geur die hij bezat
Langzaamaan
Langzaamaan
Langzaamaan om nederig te zijn

Land hier in den vreemde
Ik heb hem zelf gebracht
Mijn liefste schat
Het liefste wat ik had
Had dit plan voor hem bedacht
‘t Was te duister in de nacht
Langzaamaan
Langzaamaan
Langzaamaan behoorde hij dit land

Land hier in den vreemde
’t Verdoemde vreemde land
Mijn liefste schat
Het liefste wat ik had
Jij gaf hem brood en wijn
Om bezit van jou te zijn
Langzaamaan
Langzaamaan
Langzaamaan om nederig te zijn

Land hier in den vreemde
Ontnam mij hier mijn kind
Mijn liefste schat
Het liefste wat ik had
Zo werd hij een van jou
Het kind waar ik van hou
Langzaamaan
Langzaamaan
Langzaamaan behoorde hij dit land

Tzivaeri is eigenlijk het lied over assimilatie. Noodgedwongen door de duistere nacht, werd het liefste wat zij/hij had in den vreemde gebracht. En langzaamaan werd het kind, kind van het nieuwe land.

Tekst en muziek: Dick Ridder